Csodák Palotája Nonprofit Kft.

www.csopa.hu


A Csodák Palotája Nonprofit Kft. (Cg.01-09-916773, székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.) képviseli: Mizda Katalin Veronika ügyvezető (a továbbiakban: Csopa) a www.csopa.hu weboldal üzemeltetője az alábbi Adatvédelmi Szabályzatot, egyben Adatkezelési Tájékoztatót teszi közzé, mely tartalmát a Csopa, mint Adatkezelő és Adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.

1. Adatok rögzítése

A www.csopa.hu weboldalra látogatók kapcsolat felvétel során rögzítik adataikat (név, e-mail cím, telefonszám) az adatrögzítők a továbbiakban: felhasználók. A felhasználók az adataik rögzítésével a jelen Adatvédelmi Szabályzatot elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el, így az adatrögzítéssel a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz a felhasználók hozzájárulnak. A jelen Szabályzat szerinti adatkezelés és adatfeldolgozás az érintett hozzájárulásán alapul.

A felhasználók adataik rögzítésével kijelentik, hogy 18. életévüket betöltött, cselekvőképes személyek, amennyiben jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteket képviselnek, úgy az adatrögzítő kijelenti, hogy az általa képviselt személy ill. szervezet képviseletére és a jelen Szabályzat szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz szükséges hozzájárulás megadására felhatalmazott személy.

Adatrögzítésre a Csopa kiállítására való belépéskor történő adatközléssel és rögzítéssel is sor kerülhet, melyről a kiállítás helyszínén külön nyilatkozaton hozzájárul az adatközlő, az ilyen módon közölt adatok kezelésére és feldolgozására is a jelen Szabályzatban foglaltak az irányadóak.


2. Adatok rögzítésének és kezelésének célja

A Csopa a rögzítéssel megadott adatokat elsősorban kiállításának és tevékenységeinek reklámozása céljából, a weboldallal vagy a Csopával kapcsolatos hírek és ajánlatok továbbá kommunikációs levelek megküldése valamint látogatóival való kapcsolattartás céljából használja fel.

Az alábbi adatok kerülnek rögzítésre: név, e-mail cím, telefonszám. A rögzítéssel megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni. A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak, ez esetben csupán a nevük és az e-mail címük kerül rögzítésre.


3. Adatkezelő és Adatfeldolgozó

Adatkezelő:  Csodák Palotája Nonprofit Kft.

Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

A központi ügyintézés helye: 1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

E-mail elérhetősége: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Cégjegyzékszám: 01-09-916773

Vezetve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
Adószám: 18084025-2-41
A www.csopa.hu weboldal web szerverét a C-Host Kft. üzemelteti.


4. Adatkezelés időtartama, módja

A jelen Szabályzat szerint adatkezelést és feldolgozást a Csopa az adatok végleges törléséig folytatja. Az adatai végleges törlését a felhasználónak kell kezdeményeznie. A felhasználó bármikor jogosult a rögzített adatainak végleges törlését kezdeményezni az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött, vagy a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levelében, Csopa köteles a kérelmező adatait a vonatkozó kérelem beérkezésétől vagy kézhezvételétől számított 30 napon belül törölni. A felhasználók bármikor jogosultak továbbá adataikban változtatást és/vagy módosítást, helyesbítést kérni, adataik kezeléséről tájékoztatást kérni, adatainak reklám céljából történő felhasználását megtiltani, szintén a fenti e-mail vagy postai címre küldött levélben.

A Csopa a rögzített adatokat bizalmasan kezeli és mindent megtesz az adatok biztonsága érdekében, a rögzített adatokat harmadik személynek semmilyen módon és körülmények között nem adja ki. A felhasználó az adatkezeléssel és/vagy feldolgozással kapcsolatosan bármikor felvilágosítást kérhet a Csopától az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött, vagy a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levélben. A Csopa az adatok biztonságos kezelése érdekében úgy választja meg az adatok kezelése során alkalmazott informatikai eszközöket, hogy az üzemeltetés során a kezelt adatok kizárólag a Csopa számára, mint arra feljogosított számára legyenek hozzáférhetőek, az adatok hitelességét megőrizze, a rögzített adatokon -az adatrögzítő eljárásán kívül- változás ne álljon be, a rögzített adatokat védi a jogosulatlan hozzáféréstől.

A Csopa a jelen Szabályzat szerinti önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelése során, amely mindenkor megfelel a célhoz kötöttség elvének, esetenként, amennyiben az szükségessé válik külső alvállalkozót vehet igénybe a megadott adatok kezelésére, vagy tárolására, ilyen esetben az alvállalkozóra is a jelen Szabályzatban a Csopa által rögzített és vállalt biztonsági előírások vonatkoznak.  A Csopa által kezelt adatok hatósági, vagy bírósági felhívásra, valamint jogszabályi előírások alapján továbbításra kerülhetnek, mely esetleges tényről a Csopa hírlevelében értesíti felhasználóit, amennyiben az nem ellentétes a hatósági, vagy bírósági felhívással, vagy a vonatkozó jogszabályi előírással.


 5. A honlapon végzett webanalitika

A Csopa tájékoztatja felhasználóit, hogy a www.csopa.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics és Google Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A csopa weboldalra látogatók engedélyezik a Csopa részére a Google Analytics és Google Remarketing programok használatát egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a Csopa részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics és Google Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint aGoogle Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A Csopaa Google Analytics programot elsősorban statisztikái előállításához használja, méri vele többek között kampányai eredményességét. A program használatával a Csopa információt szerez főként arról, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon, a program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, követhető továbbá, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépet be.

A Csopa a Google Remarketing program használatával a Google Analytics a megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Csopa weboldalra látogatók később szabad google hirdetési felületeken a Csopa hirdetésével találkozzanak. A Csopa a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A Csopa hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. A Csopa és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által az Ön webhelyén tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.


6. Cookie-k letíltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkciórólazt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében, a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezkedései, általában azonban az Eszközök azon belül a Beállítások azon belül az Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be milyen követési funkciókat engedélyez/tilt meg a számítógépén.

Azok a webhelylátogatók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.


7. Facebook alkalmazás

A Csopa tájékoztatja weboldal látogatóit és felhasználóit, hogy a Csopa weboldalba beépülő facebook funkciók kerültek elhelyezésre a www.csopa.hu weboldalon, mely facebook funkciókkal kapcsolatban a látogató a facebook oldalán tájékozódhat, kérjük ezzel kapcsolatban tekintse meg a Facebook Adatvédelmi Szabályzatát.


8. Hírlevél

A felhasználó adatai rögzítésével, vagy a hírlevélre feliratkozás funkció alkalmazásával a Csopa hírlevelére feliratkozik, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott e-mail címre a Csopa havi vagy heti rendszerességgel reklám és egyéb hirdetményeket tartalmazó ajánlatával megkeresse. A Csopa honlapján történő minden és bármely adatrögzítéssel a megadott e-mail címekre minden esetben hírlevél küldése történik, a hírlevél küldéséhez a felhasználó az adatrögzítéssel hozzájárulását adja, hírlevélről minden egyes hírlevélben megjelenő linken keresztül lehet leiratkozni. A hírlevélről a felhasználó leiratkozhat a Csopa 1036 Budapest, Bécsi út 38-44. postai címre küldött levélben is.   A hírlevélre a felhasználók külön is feliratkozhatnak, ez esetben csupán a nevük és az e-mail címük kerül rögzítésre. 


9. Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-7153/2013


10. Jogorvoslathoz való jog

Vonatkozó jogszabályok:  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker tv.); 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és  egyes korlátairól (Grt.); 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az  információszabadságról.


Az érintetett az adatai kezelésével és esetleges feldolgozásával kapcsolatban jogszabály szerinti tájékoztatás illeti meg. Az adatkezelő a szükséges tájékoztatást az ez irányú kérelem kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napon belül írásban a tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével azonos módon (e-mailen vagy postai levélben) adja meg.
Ha az adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, arról tájékoztatja az érintettet, valamint tájékoztatja arról, hogy a felvilágosítás megtagadására mely törvényi rendelkezés alapján került sor egyúttal tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, továbbá arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Érintett bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, zárolását. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követően legkésőbb 30 napon belül arról írásban értesíti az érintettet, egyben tájékoztatja a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának okairól és/vagy indokairól. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat lehetőségéről, valamint arról, hogy az érintett az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az érintett jogainak bármilyen megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a bíróság soron kívül köteles eljárni, az érintett továbbá jogainak bármilyen megsértése esetén  a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Csopa fenntartja jogát arra, hogy a jelen Adatvédelmi Szabályzatot egyben adatvédelmi tájékoztatót bármikor megváltoztatassa!

Csodák Palotája Nonprofit Kft.

1036 Budapest, Bécsi út 38-44.

Szabad továbbközlés a forrás megjelenítésével lehetséges.

 

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre és értesülj legfrissebb híreinkről, akcióinkról!
Használati feltételek

Kövess minket a Facebookon is

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Részletes leírás
Rendben!

Instagram

Csopa Instagram
CsopaMedia