Általános szerződési feltételek

Fogalmi meghatározások:

 • Szolgáltató, Üzemeltető: Csopa Élmény Kft. (székhely: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.)
 • Szolgáltatást igénybe vevő/ terméket vásárló: Vásárló, Felhasználó, Fogyasztó

 

A SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 • Cégnév: Csopa Élmény Kft.
  Székhely címe: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.
  Cégjegyzékszám: 01-09-352979
  Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által
  Statisztikai számjel: 13875389-9329-113-01

•  Adószám: 13875389-2-41
Bankszámlaszám: 12010453-00144100-00100007


 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT/ÁRUHÁZ ADATAI:

Cím: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.
Telefon: +36 1 814 8060
E-mail: info@csopa.hu
Nyitvatartása: H-V: 10:00-19:00

Iroda (adminisztratív ügyintézés) nyitvatartása: H-P 9.00-17.00

A jelen ÁSZF tartalmazza a Csodák Palotája ajándékutalvány és belépőjegy rendelő rendszere (Továbbiakban webáruház) használatának feltételeit, valamint a helyszínen történő szolgáltatások igénybevételének és termékvásárlásnak a feltételeit az alábbiak szerint:

1) WEBÁRUHÁZ

 A WEBÁRUHÁZ CÍME: URL: www.csopa.hu


 

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 1. A regisztráció, illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

Az ajándékutalványok a vásárlástól számított 6 hónapig érvényesek.

Az ajándékjegy érvényességét meghosszabbítani nem áll módunkban.

Az ajándékjegy beválthatósága a lap alján lévő vonalkód és azonosító szám leolvashatóságának függvénye, így kérjük óvja azt. Abban az esetben, ha a vonalkód/azonosító szám sérült, megrongálódott vagy már felhasználásra került, akkor az ajándékjegyet nem áll módunkban elfogadni, vagy értékét visszajuttatni.


 

A MEGRENDELÉS LÉPÉSEI:

 1. A kosár használata
  2.A megrendelés összeállítása
  3. A regisztráció menete
  4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
  5. A megrendelés elküldése
  6. A megrendelés visszaigazolása

 

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

 1. Ha Felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a Vásárló (felhasználó) és a Szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail Vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
 2. Felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
 3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja.

Felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.


 

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS:

Az online felületen a fizetés csak bankkártyával lehetséges. Ebben az esetben a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintva a rendszer tovább lép az OTP SimplePay fizetési oldalára. A fizetés a weboldalunkon feltüntetett bankkártyatípusokkal történhet, az OTP online kártyaelfogadó terminálján (VPOS) keresztül (SimplePay). Itt a fizetéshez meg kell adni bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát, lejárati dátumát és érvényesítési kódját (CVC2 vagy CVV2). A Vásárló a bankkártya adatainak megadását követően a „Fizet” gombra kattintva indítja el a tranzakciót.

Adattovábbítási nyilatkozat bankkártyás fizetés esetén: Tudomásul veszem, hogy a Csopa Élmény Kft. – Székhelye: 1039 Budapest, Mátyás király út 24. adatkezelő által a www.csopa.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail, Telefon, Számlázási név, számlázási cím, Szállítási név, szállítási cím, szállítási telefon, vásárolt termékek/szolgáltatások, tranzakció összege, megrendelésszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

A sikeres fizetésről az OTP SimplePay oldal e-mailben küld visszaigazolást, ez azonban nem minősül a foglalás visszaigazolásának, erről ugyanis Vásárló az Üzemeltetőtől kap visszaigazoló e-mailt.

A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért Üzemeltető nem vállal felelősséget. Vásárló fizetéskor felel azért, hogy jogosult a megadott fizetési mód és eszköz használatára, és hogy a megadott fizetési adatok valósak és pontosak. E-mail cím pontatlan vagy helytelen megadásából fakadó kárért a Vásárló felel.

A fizetés befejezését követően a rendszer visszalép a www.csopa.hu honlapjára, ahol a vásárlás következő adatai láthatóak: SimplePay referenciaszám, Megrendelés azonosító és a foglalás elküldésének időpontja.

Sikeres vásárlás esetén az Üzemeltető a foglalás során megadott e-mailcímre visszaigazoló emailt küld. Amennyiben Ön 2 órán belül nem kapja meg a visszaigazoló emailt, és azt a spam-folderben vagy levélszemét könyvtárban sem találja, lépjen kapcsolatba az Ügyfélszolgálatunkkal.

Ön a vásárlásról kiállított számlát a rendelését követően elektronikusan kapja meg a megadott e-mail címre.

Az OTP SimplePay online fizetési rendszerrel kapcsolatos információkat és biztonsági tanácsokat a weboldalunkon is elérhető „Bankkártyás fizetés tájékoztató” tartalmazza. Ide kattintva elérheti: https://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf


 

A TERMÉK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAI

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik az ajándékutalványok leírásában.


 

ÁRAK

A Webáruházban közzétett árak általános forgalmi adóval (ÁFA) növelt bruttó árak.


 

LEHETSÉGES FIZETÉSI MÓDOK

Webáruházban történő vásárlás esetén csak Bankkártyás fizetésre van lehetőség.


 

ELÁLLÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, amennyiben a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az elállási/felmondási határidő az utalvány átvételének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

A webshopban és a pénztárban vásárolt ajándékjegyek visszatérítése „megbontva” nem lehetséges.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Csopa Élmény Kft.
Székhely címe: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.

Elektronikus elérhetőség: info@csopa.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.


 

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

ELÁLLÁSI NYILATKOZATMINTA

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Cégnév: Csopa Élmény Kft.
Székhely címe: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.
info@csopa.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:*

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:**

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

(*Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése

** A megfelelő jelölendő)

 • Helyszíni vásárlások, szolgáltatás igénybevétele

 

2) HELYSZÍNI VÁSÁRLÁSOK, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

A vásárlás során a Fogyasztó/Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit.

A belépőjegyek megváltása belépést biztosít a Szolgáltató tudományos élményközpontjának területére, és feljogosítja Vásárlót a területen lévő játékok és szolgáltatások igénybevételére, melyek egy részére (Kiegészítő szolgáltatások) kiegészítő jegy váltása szükséges.

A belépéskor a Vásárló elfogadja a Csodák Palotája Házirendjét, azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.


 

DÍJAK, SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK FIZETÉSE; FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A jegyárak forintban értendők és az általános forgalmi adót (ÁFA) tartalmazzák.

A ruhatár díjtalan, használata nagyobb csomagok részére biztonsági okokból kötelező.

Csopa gyerek/diák/nyugdíjas napi jegy a jogosultságot igazoló dokumentum felmutatásával váltható. Gyerek jegy 3-18 éves kor között, diákjegy 25 éves korig, nyugdíjas jegy 60 éves kor felett váltható. 3 éves kor alatti gyermekeknek a belépés díjtalan.
Jelképes jegy váltható érvényes SINOSZ, ÉFOÉSZ, MVGYOSZ, MEOSZ, AOSZ, MACIE és MÁK-fogyatékossági támogatásra jogosult igazolvánnyal. A MÁK által kibocsátott hatósági igazolványok közül csak a fogyatékossági támogatásra jogosultak hatósági igazolványát áll Szolgáltató módjában elfogadni. Amennyiben a fogyatékossági jogosultság minden kétséget kizáróan nem állapítható meg, abban az esetben kedvezményt Szolgáltató nem tud biztosítani (pl. emelt családi pótlékról szóló hatósági igazolvány). A fogyatékossággal élő személy esetén 1 fő kísérőnek Szolgáltató ingyenes belépést biztosít.
Csoportos jegyek legalább 10 fős, egy korosztályba tartozó látogatócsoportok részére válthatók. 10 főnként 1 Pedagógus Klubba regisztrált kísérő számára Szolgáltató ingyenes belépést biztosít a élményközpont területére.

Fizetési módok:

 • Készpénz,
 • Bankkártya,
 • SZÉP kártya – a szabadidő zseb terhére – vagy
 • CSOPA ajándékutalvány

Utalványokat NEM áll Szolgáltató módjában elfogadni.


 

LEMONDÁSI FELTÉTELEK, VISSZATÉRÍTÉS

Vásárló 7 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a vásárlástól. A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogát a szolgáltatás egészének vagy egy részének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti. A Csodák Palotája attrakcióinak területére való belépés a szolgáltatás igénybevételének megkezdését jelenti.

Az elállási/felmondási határidő az utalvány / ajándékjegy átvételének napjától számított 7 nap elteltével jár le.

Ha Vásárló elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cégnév: Csopa Élmény Kft.
Székhely címe: 1039 Budapest, Mátyás király út 24.

Elektronikus elérhetőség: info@csopa.hu

Ebből a célból Vásárló felhasználhatja Szolgáltató elállási/felmondási nyilatkozat-mintáját is (lsd. feljebb).

Vásárló határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát Szolgáltatónak.

Vásárló elállási jogát kizárólag érvényes nyugta vagy számla felmutatásával érvényesítheti a helyszínen vagy elektronikusan, Szolgáltató elérhetőségére küldött levél útján. A nyugta eljuttatása Szolgáltató számára feltétele a visszatérítésnek.


 

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Vásárló eláll a vásárlástól, haladéktalanul, de legkésőbb Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. Készpénzes vagy átutalással megvalósuló visszatérítésre van csak lehetőség, mely során Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.