Csopa házirend

Jelen Házirend célja a Csopa Élmény Kft által üzemeltetett tudományos élményközpont (továbbiakban Csopa vagy Csodák Palotája) Látogatóinak kellemes időtöltésének biztosítása, a Látogatók biztonságának, egészségének és testi épségének megőrzése, valamint a Csopa berendezésének állagmegőrzése. Mindezek érdekében a Házirend betartása minden Látogató számára kötelező.

 1. A Csodák Palotája területére történő belépéssel a látogatók jelen Házirend rendelkezéseit önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. A Látogatók a Csopa látogatására, játékainak, valamint bármely szolgáltatásának igénybevételére csak a Házirend elfogadásával és betartásával jogosultak.
 2. A Csopa belépőjegy megváltásával látogatható, mely belépőjegy érvényességét a megváltáskor kapott, vonalkódot tartalmazó jeggyel lehet, és kell igazolni. A beléptetőkapunál leolvasott vonalkód egyszeri belépésre jogosítja a Látogatót, a Csopa területét elhagyva ugyanazzal a jeggyel (vonalkóddal) nem lehet ismételten belépni.
 3. Jelen Házirenden kívül a Látogatók kötelesek a Csopa munkatársainak utasításait betartani.
 4. A Csopa területére bevitt tárgyak őrzéséért és állagsérelméért a Csopa nem vállal felelősséget. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Csopa területére csak saját felelősségére hozhatja be vagyontárgyait, értékeit.
 5. A Csopa ruhatárat üzemeltet, melynek használata nagyobb táskák részére biztonsági okokból kötelező. A ruhatárban elhelyezett értékekre és vagyontárgyakra a Csopa nem vállal felelősséget. A ruhatár nem üzemel értékmegőrzőként! A ruhatárban elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek leltár és érték szerint nem áll módjában átvenni.
 6. A Csopa területére mindenki kizárólag saját felelősségére léphet be és tartózkodhat a területén. A Csopa eszközeit, valamint szolgáltatásait mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.
 7. A Csopa nem vállalja kis- és fiatalkorúak felügyeletét, őrizetét. A Csopa területén 18 év alatti személy kizárólag gondviselője felelősségére, 12 év alatti gyermek kizárólag felnőtt felügyelete alatt tartózkodhat és veheti igénybe játékait és szolgáltatásait.
 8. A Csopa egész területe kamerával megfigyelt terület.
 9. A Csopa attrakcióinak interaktív részei kizárólag az attrakciókhoz kihelyezett leírás utasításainak szigorú betartásával, az utasítás elolvasását és megértését követően használhatóak. 18 év alatti személy esetén gondviselője vagy a kísérő felnőtt felelős azért, hogy az egyes attrakciók leírását a gyermek megismerte és megértette azokat használata előtt.
 10. Minden Látogató köteles a Csopa területén kiállított vagy kihelyezett tárgyakra vigyázni, épségüket megőrizni, leírásuk szerinti rendeltetésüknek megfelelően használni. Aki a kiállított vagy kihelyezett tárgyakban, vagy a Csopa berendezéseiben vagy felszerelésében szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz, az köteles azt a Csopa részére megtéríteni.
 11. A Csopa semmilyen körülmények között sem vállal felelősséget a személyekben, vagy a Látogatók értékeiben keletkezett károkért.
 12. A Richter Gedeon laborban és az Öveges előadóteremben fokozott figyelmet igénylő kísérlet bemutatók, foglalkozások zajlanak. A teremben kialakított pult, illetve emelvény területére a Látogatóknak belépni tilos, csak a Csopa munkatársainak engedélyével és/vagy felhívására léphetik át azt a Látogatók. A Richter Gedeon laborban és az Öveges előadóteremben a Csopa munkatársai bármikor utasíthatják a Látogatókat, akik kötelesek az utasításokat betartani.
 13. A Csopa területére tilos a belépés ittas állapotban, illetve bódító, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló személynek. Kábítószer, vagy más bódító hatású szer hatása alatt álló, illetve ittas személyek nem tartózkodhatnak a Csopa területén, még akkor sem, ha rendelkeznek érvényes belépőjeggyel . Az ilyen személyektől a Csopa munkatársai a szolgáltatást megtagadják, és a Csopa területéről kivezetik. A belépőjegy árának visszatérítésére a Látogató ilyen esetekben sem tarthat igényt.
 14. Tilos a belépés a Csopa területére mindazoknak, akik fertőző betegségben szenvednek.
 15. Tilos a Csopa területére szúró- és vágóeszközt, kést vagy ollót, fegyvert, pirotechnikai eszközt, vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt, vagy bármely olyan eszközt bevinni, amely a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik.
 16. A Csopa területén – az attrakciókhoz szükséges – robbanásveszélyes anyagok lehetnek! Tilos a nyílt lángot használni, öngyújtót gyújtani, vagy bármely más módon tüzet gyújtani.
 17. A Csopa egészének, illetve egyes egységeinek befogadóképessége limitált, az egyszerre bent tartózkodók maximális létszáma az OTSZ és az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelettel, illetve a tűzvédelmi hatósági előírásokkal összhangban került meghatározásra. Amennyiben a biztonságosan kiüríthető személyek létszámát egy adott területen vagy a Csopa egészén elértük, úgy a beléptetést a távozó személyek függvényében folytatjuk. Intézményünk a Csopa területére történő belépés lehetőségét a fentiekre tekintettel korlátozhatja!
 18. Tilos a Csopa területére állatot bevinni, vakvezető kutya kivételével.
 19. Tilos a Csopa területén szemetelni. Kérjük, hogy a kihelyezett szeméttárolókat vegyék igénybe.
 20. A Csopa rendelkezik elsősegély dobozzal. Sérülést, rosszullétet, bármilyen egészségügyi panaszt a pénztárnál vagy a munkatársaknál lehet jelezni.
 21. A Csopa területén dohányozni és e-cigit használni tilos.
 22. Tűz- és bombariadó, egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor követni kell a Csopa munkatársainak utasításait.
 23. Tilos a Csopa területén a Látogatóknak bármilyen reklám vagy egyéb kereskedelmi tevékenységet folytatni.
 24. Tilos a Csopa területén közrendet és közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
 25. A Csopa területén kizárólag az ott vásárolt étel és ital fogyasztható, és kizárólag a kávézó területén lehet fogyasztani. Eseti kivételt jelent ez alól a rendezvények ideje alatti étkezés, illetve az eseti jelleggel, a Csopa munkatársával egyeztetve a csoportok rendelkezésére bocsájtott asztalok.
 26. A Csopa a belépőjegyek, valamint a szolgáltatások árait a Csopa weboldalán (www.csopa.hu) és a pénztáraknál kihelyezett információs táblákon tünteti fel. A megváltott belépőjegyet, valamint a vásárlást igazoló nyugtát/bizonylatot a látogatás teljes időtartama alatt a Látogató köteles megőrizni. A belépőjegyet és a hozzá tartozó nyugtát vagy számlát a Csopa területén a Csopa munkatársai bármikor ellenőrizhetik. Belépőjeggyel nem rendelkező Látogatók a Csopa területén nem tartózkodhatnak.
 27. A Látogatók áfás számlaigényüket a belépőjegy megváltásakor, illetve a Csopában való fizetéskor előre kötelesek jelezni, utólag a Csopa nem tud számlát kiállítani.
 28. Pénztártól való távozás után reklamációt nem áll módunkban elfogadni.
 29. Kedvezmény igénybevételekor, egyedi fizetőeszközök elfogadásakor, illetve más akciók igénybevétele esetén a Csopa munkatársai személyazonosság ellenőrzésére alkalmas, érvényes igazolványt kérhetnek, amelyet a Látogatók kötelesek felmutatni. Ennek elmulasztása esetén az azonosítást igénylő fizetőeszköz nem fogadható el, illetve az akció nem érvényesíthető.
 30. Gyermekcsoport látogatása esetén a Csopa területén a Házirendben foglaltak betartásáért és betartatásáért kizárólag a csoport kísérői vagy felügyelői felelnek. A gyermekcsoportokért felelős kísérő személyeknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a velük lévő gyermekek élet-, baleset- és vagyonbiztonsága megőrzése érdekében.
 31. A belépőjegy megvásárlásával a Látogató elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy a Csopa területén készült fotókat, felvételeket a Csopa saját reklám és promóciós tevékenységéhez szabadon, és díjmentesen felhasználhassa. A kép- és hangfelvételeken szereplő Látogatók semmilyen követeléssel nem léphetnek fel sem a Csopával, sem a felvétel készítőjével, sem annak jogos használóival szemben. A Csopa jogosult a területén készült felvételeket, fotókat az azon szereplő Látogató külön hozzájárulása és anyagi ellenszolgáltatás nélkül, bármely módon felhasználni, közzétenni, médiában megjelentetni.
 32. A Látogatók fényképeket és videókat készíthetnek a Csopa területén. A felvételek rögzítésénél és ezek közösségi médiában történő megosztásakor kérjük ügyeljenek mások személyiségi jogainak tiszteletben tartására!
 33. A nyitvatartási idő lejártakor a Látogatók kötelesek a Csopa területét elhagyni.
 34. A Csopa Látogatói jogosultak a Csopa szolgáltatásaival kapcsolatban észrevételeket, esetleg panaszt tenni a Pénztárnál kérhető Panaszkönyvbe.
 35. A Házirend rendelkezéseit be nem tartó Látogatótól a Csopa munkatársai megtagadhatják a Csopa látogatását, valamint indokolt esetben a Csopa területéről, távozásra való felszólítást követően kivezethetik. A belépő vételárának megtérítésére a Látogató semmilyen körülmények között sem tarthat igényt.
 36. Élénkítő hatású itallal csak 14 év feletti, Rendezvények alkalmával alkoholos itallal csak 18 év felettieket szolgálunk ki. A Csopa alkalmazottai kérhetik a Látogatót életkorának igazolására. Amennyiben a Látogató ezt nem teszi meg, a személyzetnek nem áll módjában kiszolgálni a Látogatót.
 37. Kérjük kedves Látogatóinkat, hogy a látogatással, a Csopa tudományos élményközponttal, a Csopa szolgáltatásaival kapcsolatos vagy egyéb észrevételeiket, panaszaikat, ötleteiket a Csopa vezetéséhez fordulva írják meg az info@csopa.hucímre.
 38. Kérjük kedves Látogatóinkat, a talált tárgyakat a pénztárnál adják le, elveszett tárgyaikat ugyanitt kereshetik.
 39. A Házirend szövegét a csopa.hu oldalon is megtekinthetik.

Minden kedves látogatóinknak kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!

A Csopa üzemeltetője a Csopa Élmény Kft.
Budapest, 2023. 11. 30.

A tartalom- program- és jegyárváltoztatás jogát fenntartjuk.